• Làm thế nào để nhận Cashback với Panda Back?
  • Làm thế nào để biết có nhận được Cashback khi đặt hàng hay không?
  • Tôi nên làm gì khi không nhận được Cashback từ đơn đặt hàng?
  • Khi nào thì trạng thái của Cashback chuyển từ Đang xử lý sang Được duyệt?
  • Làm thế nào để tạo giao dịch rút tiền Cashback Được Duyệt trong tài khoản?
  • Làm thế nào để hủy việc nhận thông báo từ Panda Back?
  • Làm thế nào để xóa tài khoản trong Panda Back?